Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAPIK

Aktualność danych:

GAPIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 278 osób, z czego:

138

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAPIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie25 mężczyzn, 21 kobiet

  • śląskie32 mężczyzn, 34 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie52 mężczyzn, 54 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).