Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAPSA

Aktualność danych:

GAPSA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

88

kobiet

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAPSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie40 mężczyzn, 44 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).