Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARAJ

Aktualność danych:

GARAJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

51

kobiet

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2893. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie19 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).