Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARAMAJ

Aktualność danych:

GARAMAJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

10

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARAMAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).