Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARAS

Aktualność danych:

GARAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

68

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie26 mężczyzn, 22 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).