Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARB

Aktualność danych:

GARB – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

60

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARB w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie55 mężczyzn, 36 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).