Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBACEWICZ

Aktualność danych:

GARBACEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

22

kobiety

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBACEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).