Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBACIŃSKI

Aktualność danych:

GARBACIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARBACIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBACIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).