Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBACIOK

Aktualność danych:

GARBACIOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

64

kobiety

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBACIOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie31 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie29 mężczyzn, 27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).