Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBACKA

Aktualność danych:

GARBACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 308 osób, z czego:

308

kobiet

Męska forma nazwiska to GARBACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2658. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubelskie31 kobiet

 • małopolskie28 kobiet

 • mazowieckie26 kobiet

 • podkarpackie57 kobiet

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie43 kobiety

 • wielkopolskie46 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: