Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBACKI

Aktualność danych:

GARBACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 305 osób, z czego:

4

kobiety

301

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARBACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2640. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

 • lubelskie25 mężczyzn

 • małopolskie29 mężczyzn

 • mazowieckie22 mężczyzn

 • podkarpackie66 mężczyzn

 • pomorskie14 mężczyzn

 • śląskie12 mężczyzn

 • świętokrzyskie38 mężczyzn

 • wielkopolskie38 mężczyzn

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).