Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBAL

Aktualność danych:

GARBAL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (162 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 249 osób, z czego:

116

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2808. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie95 mężczyzn, 67 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).