Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBALIŃSKI

Aktualność danych:

GARBALIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (19 osób), kujawsko-pomorskim (19 osób), łódzkim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

113

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARBALIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBALIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn

  • łódzkie19 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).