Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBATA

Aktualność danych:

GARBATA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (28 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBATA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubelskie28 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).