Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBATY

Aktualność danych:

GARBATY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 238 osób, z czego:

88

kobiet

150

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.59.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBATY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie78 mężczyzn, 33 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie17 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).