Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBECKA

Aktualność danych:

GARBECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to GARBECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie5 kobiet

  • podlaskie21 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).