Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBERA

Aktualność danych:

GARBERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (177 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

123

kobiety

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie93 mężczyzn, 84 kobiety

  • lubuskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).