Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBIAK

Aktualność danych:

GARBIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

88

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie16 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).