Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBOL

Aktualność danych:

GARBOL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

49

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie19 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).