Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBOLIŃSKI

Aktualność danych:

GARBOLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

132

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARBOLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBOLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie37 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn

  • podlaskie9 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).