Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBOWSKA

Aktualność danych:

GARBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (234 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1271 osób, z czego:

1271

kobiet

Męska forma nazwiska to GARBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1721. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie234 kobiety

 • kujawsko-pomorskie24 kobiety

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie85 kobiet

 • łódzkie33 kobiety

 • małopolskie38 kobiet

 • mazowieckie70 kobiet

 • opolskie166 kobiet

 • podkarpackie43 kobiety

 • podlaskie123 kobiety

 • pomorskie66 kobiet

 • śląskie56 kobiet

 • warmińsko-mazurskie55 kobiet

 • wielkopolskie51 kobiet

 • zachodniopomorskie69 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: