Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBULIŃSKA

Aktualność danych:

GARBULIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

114

kobiet

Męska forma nazwiska to GARBULIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBULIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie27 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie22 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).