Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBULIŃSKI

Aktualność danych:

GARBULIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARBULIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBULIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • małopolskie16 mężczyzn

  • mazowieckie32 mężczyzn

  • podkarpackie34 mężczyzn

  • śląskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).