Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARBUS

Aktualność danych:

GARBUS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (32 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

47

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARBUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie16 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).