Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCAREK

Aktualność danych:

GARCAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

61

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie38 mężczyzn, 36 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: