Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCARZ

Aktualność danych:

GARCARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

85

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie40 mężczyzn, 29 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie20 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).