Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCIA

Aktualność danych:

GARCIA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

90

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie6 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).