Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCZARCZYK

Aktualność danych:

GARCZARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (228 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 390 osób, z czego:

197

kobiet

193

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2748. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCZARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie117 mężczyzn, 111 kobiet

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).