Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCZEWSKA

Aktualność danych:

GARCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

190

kobiet

Męska forma nazwiska to GARCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie47 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • mazowieckie26 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie24 kobiety

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).