Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCZEWSKI

Aktualność danych:

GARCZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (33 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

176

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARCZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie29 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn

 • mazowieckie28 mężczyzn

 • podkarpackie4 mężczyzn

 • podlaskie4 mężczyzn

 • pomorskie33 mężczyzn

 • śląskie7 mężczyzn

 • świętokrzyskie8 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

 • wielkopolskie26 mężczyzn

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: