Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARCZYŃSKA

Aktualność danych:

GARCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (230 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1268 osób, z czego:

1268

kobiet

Męska forma nazwiska to GARCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1720. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie79 kobiet

 • lubelskie54 kobiety

 • lubuskie60 kobiet

 • łódzkie147 kobiet

 • małopolskie45 kobiet

 • mazowieckie181 kobiet

 • opolskie23 kobiety

 • podkarpackie27 kobiet

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie49 kobiet

 • śląskie72 kobiety

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 kobiet

 • wielkopolskie230 kobiet

 • zachodniopomorskie63 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).