Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDŻAŁA

Aktualność danych:

GARDŻAŁA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

22

kobiety

11

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2930. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDŻAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).