Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDEŁA

Aktualność danych:

GARDEŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

93

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDEŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie51 mężczyzn, 53 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).