Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDECKA

Aktualność danych:

GARDECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 271 osób, z czego:

271

kobiet

Męska forma nazwiska to GARDECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2695. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie38 kobiet

 • kujawsko-pomorskie54 kobiety

 • lubelskie17 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie33 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie22 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).