Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDECKI

Aktualność danych:

GARDECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 241 osób, z czego:

241

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2700. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie52 mężczyzn

 • lubelskie12 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie25 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie20 mężczyzn

 • podlaskie5 mężczyzn

 • pomorskie9 mężczyzn

 • śląskie23 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn

 • wielkopolskie19 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).