Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDIAN

Aktualność danych:

GARDIAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (121 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 331 osób, z czego:

163

kobiety

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDIAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie25 mężczyzn, 30 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie66 mężczyzn, 55 kobiet

  • świętokrzyskie26 mężczyzn, 28 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).