Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDJAN

Aktualność danych:

GARDJAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

36

kobiet

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDJAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).