Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDJAS

Aktualność danych:

GARDJAS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

18

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDJAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie19 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).