Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDNER

Aktualność danych:

GARDNER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

33

kobiety

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: