Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDOŃ

Aktualność danych:

GARDOŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (242 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 405 osób, z czego:

197

kobiet

208

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2733. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn, 24 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie125 mężczyzn, 117 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).