Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDOCKA

Aktualność danych:

GARDOCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (233 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 580 osób, z czego:

580

kobiet

Męska forma nazwiska to GARDOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2386. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie55 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie233 kobiety

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie25 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie70 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).