Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDOCKI

Aktualność danych:

GARDOCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (280 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 623 osoby, z czego:

11

kobiet

612

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDOCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2329. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDOCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie31 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie5 mężczyzn

 • mazowieckie57 mężczyzn

 • podkarpackie9 mężczyzn

 • podlaskie278 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie39 mężczyzn

 • śląskie19 mężczyzn

 • świętokrzyskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie73 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).