Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDUŁA

Aktualność danych:

GARDUŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

90

kobiet

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDUŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie42 mężczyzn, 46 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).