Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDULSKA

Aktualność danych:

GARDULSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: pomorskim (17 osób), łódzkim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

103

kobiety

Męska forma nazwiska to GARDULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie17 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • podkarpackie7 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie17 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • świętokrzyskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).