Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDY

Aktualność danych:

GARDY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

46

kobiet

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).