Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDYŃSKA

Aktualność danych:

GARDYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

164

kobiety

Męska forma nazwiska to GARDYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie36 kobiet

  • lubelskie13 kobiet

  • lubuskie13 kobiet

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie19 kobiet

  • świętokrzyskie54 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).