Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDYŃSKI

Aktualność danych:

GARDYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn

  • lubelskie16 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn

  • małopolskie11 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • świętokrzyskie40 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: