Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDYCHOWSKI

Aktualność danych:

GARDYCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 2 osoby, z czego:

2

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GARDYCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDYCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).