Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDYNA

Aktualność danych:

GARDYNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

34

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDYNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).