Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GARDYNIK

Aktualność danych:

GARDYNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 340 osób, z czego:

174

kobiety

166

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2775. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GARDYNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 mężczyzn, 24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie8 mężczyzn, 16 kobiet

 • podkarpackie2 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie18 mężczyzn, 17 kobiet

 • śląskie18 mężczyzn, 15 kobiet

 • świętokrzyskie72 mężczyzn, 61 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie8 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).